Olen hariduselt nina-, kõrva-, kurguarst. Töötan sellel alal pärast Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna lõpetamist alates 1983. Esimesed kolmteist tööaastat möödusid Tallinna Kiirabihaiglas (praegune Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA). Sage valves olek kujundas vilumuse raskete haigetega tegelemisel ja vältimatu eriarstiabi alal. Alates 1987 muutis omandatud oskuste tase võimalikuks alustada ninaplastikaga tegelemist. Keskkõrva mikrokirurgia tuli minu ellu Eesti
iseseisvumise järgselt 1992. Kontaktid Rootsi kolleegidega andsid töövahendid ja osakonnajuhataja positsioon kõrvaldas juhtkonna vastuseisu.
Kõige intensiivsemaks kujunes 1998. aasta, kui olin naasnud Tallinna. Saavutasin siis 100 mikrokirurgilise keskkõrvaoperatsiooniga tööintensiivsuse isikliku rekordi.
Kroonilise ninakõrvalkoobaste põletiku endoskoopiliskirurgilise raviga alustasin 1993.
Aastaks 1995 oli saavutatud tase, mis võimaldas lahendada ühe operatsiooni ajal kõik probleemid korraga nii „seest“ kui „väljast“.
1996- 1997 töötasin Tartu Ülikooli Kõrvakliinikus. Paralleelselt toimus koostöö Eesti Meremeeste Haigla (praegune Lääne-Tallinna Keskhaigla) ja mõnede erakliinikutega. Algas liikumine esteetilise ninakirurgia suunas.
1997-2005 töötasin Tallinna Vabariiklikus Keskhaiglas (praegune Ida-Tallinna Keskhaigla).
Nina- ja kõrvahaiguste raviga tegelemise kõrval kerkis aastatuhande vahetusel esile uus tegevusvaldkond – norskamise ja unelämbumistõvega patsiendi diagnostika ja ravi. Aastal 1998 alustasin eraettevõtlusega. Keskendusin rohkem ninaplastikale ja unelämbumistõvele (uneapnoe). Alates aastast 2000 läksin kroonilise tonsilliidi ravis tonsillektoomiaks nimetatavalt operatsioonitehnikalt lõplikult üle isikupärasele tonsillektoplastikale.
Aastal 2005 lahkusin Ida-Tallinna Keskhaigla osakonnajuhataja kohalt ja pühendusin erameditsiinile.
Realiseerus võimalus end koolitada (2005 -2007 osalesin viiel 2-3-päevasel ninaplastika
alasel konverentsil Stockholmis (2005),Viinis(2006), Milanos, Bostonis (2007) ja Vareses (Itaalia 2008), kolmepäevasel praktikal IDI Haiglas Roomas (2008) ja ühel uneapnoe alasel suulae implantide koolitusel Milanos (2008).) Viinuna end kurssi maailmas toimuvaga olen viimastel aastatel keskendunud iseõppimisele kirjanduse toel. Reguleeritud töökoormus annab selleks aja ja jõu. Alates 2013.aastast opereerin ninasid mikroskoobi abil. Mikrokirurgilise tehnika omandasin kõrvakirurgina juba eelmise sajandi lõpus. Mikrokirurgia võimaldab ninaplastikas seda, mis muidu jääks kättesaamatuks.
Koostööpartneriteks on SA Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik , Erahaigla Fertilitas ja Kotka Erahaigla.