Teen Eesti kodanikele kolm tasuta ninaplastikat aastas. Valin patsiendid soovijate hulgast oma sisetunde järgi ja elukogemusele toetudes. Vajaliku fotomaterjali olemasolul võib äraütleva otsuse langetada ka elektronposti teel. Operatsiooniks ettevalmistumine ja uuringud eeldavad kuni kahte visiiti.

Sulge menüü