Nähtamatu nina

  • Määratlemata

Nina ei osale miimikas, kuid annab kogu ilmele pitseri. Nina kuju pärast võidakse inimest võrrelda kotka,  kana, orava või näiteks ninasarvikuga. Uurimused tõestavad siiski, et valdavale osale inimestest on ninad “nähtamatud”. Kogu tähelepanu koondatakse silmadele ja suule. Silmad ja suu annavad vihjeid partneri siseilmast ja neid “hingepeegeldusi” ei taheta maha magada. Nina jääb seejuures “kahe silma vahele”. Olen seda märganud seoses ninaplastikaga. Opereerin piisavalt radikaalselt. Leidub kongus ninaga näotüüpe, kuhu sirge nina ei sobi. Muutus küürakalt nõgusale on vägagi ulatuslik. Meenub juhus, kui lihane isa ei saanud aru sellest, et tema tütar on läbi teinud nii radikaalse muutuse. Teine näide ühiskondlikust ninapimedusest oli seotud lapsepuhkusel viibiva hilistes kolmekümnendates daamiga. Tema nina juures ei jäänud „kivi kivi peale”. Kõik sai ümber tehtud ja nina suurust radikaalselt vähendatud. Läinud tööle, sai ta töökaaslastelt komplimendi: „Küll Teile on rasedus ikka hästi mõjunud!” Keegi ei näinud nina. Selline ninapimedus meenutab abielumeeste pimedust oma abikaasade ilupingutuste suhtes. Tüüpdialoog kõlaks ehk nii: „ Noh, kuidas on!?”

„ Mis on?” „ No kas Sa siis ei märka minu uut soengut!?” Ei märganud jah! Lõikuse stiil klappis. Värv sobis. Head küljed olid rõhutatud, vead varjatud. Oli ilus. Aga miks? Seda ei taibatud. Kui aga naine oleks tulnud koju linnupesa peas ja munad ka sees, küll siis oleks märgatud. Sama on ninadega. Kui see on harmooniline, siis ei märgata. Silmipimestavat ilu on harva. See torkab silma. Vananevas ühiskonnas ja geneetiliselt kirjus tänavapildis on korrigeeritavaid iluvigu rohkem kui kolmandikul vastutulijatest. Rahvas on harjunud. Märkavad vaid kunstnikud- karikaturistid, fotograafid, patsiendid ja kirurgid. Nõukogude ajal olid kõik majad ja inimesed hallid. Välismaalane torkas linnapildis oma riietusega silma nagu tsirkusest mahajäänud papagoi. Eksinud papagoiks võib saada ka halvasti planeeritud ninaplastikaga. Tehislik on harjumatu ja riivab silma. Seda võidakse märgata.

Sulge menüü